Enige rechten destijds berustend onder wijlen den heer
J.J. Stienstra

  1. Ten / tweede aandeel in: 1. "Drie / zesde aandeel in Het staande redgerrecht van 'Uitwierde, Solwerd,en 'Biesum met Het recht onder gemelde dorpen te mogen jagen.
  2. Zeven / zestigste aandeel in zeven ommegangen van acht in de jurisdictie van Adorp en Harssens alsmede het gereserveerde recht van slijtinge van de achtste ommegang op Tammingaheerd vallende.
  3. Zeven/zestigste aandeel in het recht van vrije jacht in de jurisdictie
  4. Zeven/zestigste aandeel in de staande jurisdictie van "Wetsinge en Sauwerd'.
  5. Een/derde aandeel van de zesde ommegang van acht ommegangen in de Clauw van het redgerrecht van Adorp en Harssens vallende op Tammingaheerd, waaronder begrepen het recht van collatie tot Adorp en Harssens voor een / derde deel.