Harssens volkslied

eventueel: klik één keer op het zwarte vlakje
Your browser does not support embedded midi
Download
of download deze midi naar eigen pc door hierop met de
rechtermuisknop te klikken en "bestand opslaan als" te kiezen

Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16
9718 KT Groningen

Heerlijkheid Harssens

ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl
HK H.J.C. Bekenkamp - Minister secretaris
Pluimgraaf
050 312 05 05 – 06 250 630 97

Harssens, 2 september 2014 Betreffende: nadere aanwijzingen ten behoeve van de Zevende Landdag van de Heerlijkheid Harssens op zaterdag 27 september 2014 in opdracht van de Commissie Bewaking Heerlijkheidsgrenzen

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

De eerstvolgende Landdag van de Heerlijkheid Harssens nadert. De Dag van Cosmas unde Damiaen, zaterdag 27 september, staat in het teken van de Heerlijkheidsgrenzen en hunne bewaking. Omdat U zich voor deze Landdag heeft aangemeld, ontvangt U hierbij de nadere aanwijzingen tot welslagen van deze dag.

Tijdens de aanstaande Landdag wordt U uitgenodigd naar een van de grensovergangen van de Heerlijkheid te gaan en U daar te melden. Het zich toegang verschaffen tot het rechtsgebied van de Heer van Harssens zal geen sinecure zijn. Vindingrijkheid, doorzettingsvermogen, behendigheid, een scherpe neus, een vaste hand en parate kennis zijn evenvele eigenschappen die U tijdens deze dag van pas kunnen komen.

U dient de Heerlijkheid Harssens ditmaal vanuit het zuiden te benaderen. Langs de Oude Adorperweg ter hoogte van nummer 4, de voormalige herberg De Oude Nadorst, treft U een van de zes grenspalen aan. Daar dient u zich tussen 13.15 uur en 13.45 uur te melden. Mocht U al in het bezit zijn van een verklaring dat U bent ingeënt tegen Drabiës (drakendolheid), neemt U die dan mee: het zal de grensformaliteiten aanzienlijk vereenvoudigen. U krijgt ter plaatse nadere informatie over waar U zich vervolgens dient te vervoegen. De wapperende vlag van Harssens met de Lazuren Draak helpt U, indien nodig, op weg. Uiteindelijk zult U per eigen vervoer op de Borgstede aankomen, waar het middagprogramma zal plaatsvinden. De Eendagshofhouding zal U ter plaatse een verfrissching aanbieden en ook anderszins waken over Uw welzijn. Tijdens het middagprogramma dient U al Uw talenten in te zetten. Belangrijk: Neem een hardgekookt ei mee (het liefste feestelijk beschilderd!)

Na de middagactiviteiten zullen de resultaten van Uw inspanningen besproken worden en wordt het tijd om een aperitief te gebruiken. Die zal geschonken worden in 't Waarhuis te Aduarderzijl. De waard en waardin blijken in hun etablissement te beschikken over een zaal die qua grootte exact overeenkomt met die van de eetzaal in de oorspronkelijke Borg Harssens. Daar zal het galadiner worden geserveerd.

Gedurende de gehele dag zal in voorkomende gevallen de dienstdoende Grootmeester of één zijner daghofhoudsters U aanwijzingen geven teneinde de dag vlekkeloos te laten verlopen.

Tenue:
Bij voorkeur stijlvol, doch makkelijk zittend reiscostume met bijpassende schoenen, waarop U de grenzen der Heerlijkheid gemakkelijk kunt overschrijden. Mocht U veel zon, enige regen, dan wel aanwakkerende wind verwachten dan kan een parasol, een parapluie of een paravent uitkomst bieden. Het gebruik van parachutes is af te raden. In het geval U van mening bent dat U in Uw reiscostume niet aan het galadiner kunt verschijnen, wordt U de gelegenheid geboden in 't Waarhuis een changement de vêtements uit te voeren.

Aangaande de penningen:
Ten einde de feestelijkheden te kunnen bekostigen, wordt U verzocht - slechts wanneer U dat tot op heden achterwege gelaten hebt - zo spoedig mogelijk een bedrag van € 50,- per persoon over te maken op de bankrekening van Harssens: NL88 RABO 3287 494 147 ten name van P.N. Rijlaarsdam (Quaestor Probandus).

Het verloop van de Landdag ziet er als volgt uit:
13.15-13.45 uur: Melden bij de grens van de Heerlijkheid Harssens ter hoogte van de Oude Adorperweg 4, 9738 TB Groningen (vanuit zuidelijke richting!).
14.00-17.00 uur: Middagprogramma op de Borgstede.
17.30-21.00 uur: Aperitief en Galadiner in 't Waarhuis, Zijlsterweg 20, 9892 TE Feerwerd (Aduarderzijl).
21.00 uur: Afsluiting der feestelijkheden.

Wij zien ernaar uit U bij deze feestelijke gelegenheid in en rond de Heerlijkheid Harssens te kunnen begroeten.

Met privilege van den Keizer,

De Heer van Harssens
J.J. Stienstra

HK Hein Bekenkamp     HK Peter Rijlaarsdam     HK Mertijn Dijkstra
Minister Secretaris     Quaestor Probandus     Minister van Staat

Locatie 't Waarhuis, Zijlvesterweg 20, Aaduarderzijl