Harssens volkslied

Harssens-volkslied
Download
of download deze midi naar eigen pc door hierop met de
rechtermuisknop te klikken en "bestand opslaan als" te kiezen

Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16
9718 KT Groningen


Heerlijkheid Harssens

ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl
HK H.J.C. Bekenkamp - Minister secretaris
Pluimgraaf
050 312 05 05 – 06 250 630 97

Harssens, 22 juni 2019

Aan alle Honorair Ingelanden van de Heerlijkheid Harssens en anderen die zich wensen te verdiepen in de historie der Verborgen Borgen

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

Wij berichtten U recentelijk over de Elfde Landdag van de Heerlijkheid Harssens en vroegen U de datum (zaterdag 28 september 2019) reeds in Uw agenda vast te leggen.
Thans is meer duidelijkheid te verschaffen over de invulling van deze ‘Lutje Landdag’ Tevens is de inschrijving tot deelname geopend.

De excursie voert ons, zoals gemeld, langs ‘Verborgen Borgen’.
Pakten wij vorig jaar nog ruim uit met een compleet dagprogramma, dit jaar tonen we ons iets bescheidener. De excursie vangt aan te Warffum. De inloop is tussen 12.00 en 13.00 uur. De Eendagshofhouding staat paraat met koffie en thee.
 Wie belangstelling heeft voor de regionale geschiedenis kan ’s ochtends op eigen gelegenheid terecht bij het naastgelegen Openluchtmuseum Het Hooge Land (Schoolstraat 4, 9989 AG Warffum, www.hethoogeland.com); open vanaf 10.00 uur. Met de Museumkaart is de toegang gratis.
Na de instructies en toelichting vangt deze middagtocht aan. Onderweg zijn er op verschillende locaties levendige en ook virtuele toelichtingen door onder meer Syndicus HK Alma en Kluftmeester HK Buursma te verwachten. Te Harssens wordt een heraldische gebeurtenis voorbereid. Halverwege draagt de Eendagshofhouding zorg voor koffie of thee met een versnapering.
Voor wie gebruiker is van Whatsapp, zal er gedurende de excursie aanvullende, nuttige informatie worden doorgezonden. Wij hebben daartoe wel Uw mobiele telefoonnummer nodig.
U wordt geacht voor eigen vervoer te zorgen. Wanneer U in Uw voiture plek voor in- en opstappers hebt, kunt U dat melden, zodat wij deelnemers zonder eigen gerij toch kunnen laten genieten van al die onderweg aan te lichten borgen.
Het treinstation Warffum is slechts enkele minuten lopen van Café Spoorzicht verwijderd.
Vindt U een Landdag zonder een ‘Galadiner’ geen echte Landdag, dan bestaat de gelegenheid om na afloop van de excursie in het nabij gelegen Spijslokaal aan het Oosterkerkpad 3 voor eigen rekening de maaltijd te gebruiken. De kosten van dat diner, inclusief een drankje, bedragen € 20,-, zelf na afloop te voldoen.

Hieronder treft U de nadere bijzonderheden aan van deze middag

PROGRAMMA LUTJE LANDDAG ‘VERBORGEN BORGEN’
12.00-12.45 uur: Inloop en verzamelen vóór Café Spoorzicht aan de Havenstraat 1, 9989 BN te Warffum.
12.45 uur: Opening Lutje Landdag, informatie en toelichting excursieverloop.
13.00-18.00 uur: Excursie vanuit Warffum langs onder meer Klinkenborg, Ewsum, Nittersum, Alma, Harssens (natuurlijk) en Onsta.
18.00 uur: Officieus einde van de Lutje Landdag te Warffum.
 Facultatief: Vanaf 18.15 uur bestaat de mogelijkheid om voor eigen rekening in Het Spijslokaal, naast het museum Het Hoogeland, aan het Oosterkerkpad 3, een diner te genieten.

Aanmelden uiterlijk op 6 september

Aanmelden bij het Kapittel via ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl, of per postduif: Heerlijkheid Harssens, Bureau Verborgen Borgen, p/a Herman Colleniusstraat 16, 9718 KT Groningen.
  •  In verband met het aanmaken van een zogenaamde WhatsApp-groep hebben wij ook Uw mobiele telefoonnummer nodig.
  •  Aanzitten aan het galadiner in Het Spijslokaal? Reserveer bij Uw aanmelding.
DE DEELNAMEKOSTEN BEDRAGEN € 10,- PER PERSOON

Wilt U zo vriendelijk zijn Uw aanmelding op tijd aan ons door te geven en de daaraan gekoppelde betaling te (doen) verrichten?
  •  Uw geldelijke bijdrage dient gestort te worden op rknr. NL 14 INGB 000 3939 132 ten name van M.F. Bekenkamp. Doe dit onder vermelding van Lutje Landdag 2019 en de naam (of namen) van de deelnemer(s).

Aanmelding en betaling dienen uiterlijk op vrijdag 6 september 2019 binnen te zijn.
U zult begrijpen dat Uw aanmelding niet vrijblijvend is, maar dat daar een betalingsverplichting tegenover staat. Ook als U in een later stadium bedenkt dat U toch de verborgen borgen wilt laten voor wat zij zijn, dan vervalt daarmee die verplichting niet.

Spoedig na de sluitingsdatum ontvangt U nog nadere instructies over de excursie.
Wij zien ernaar uit U bij deze Excursie langs Verborgen Borgen te kunnen begroeten.
Met het privilege van den Keizer,

Tot Harssens,

HK Mertijn Dijkstra HK Maartje Bekenkamp HK Hein Bekenkamp
Minister van Staat Quaestor Probandus Minister secretaris