Aankondiging

2021

Hoogaanzienlijke vrouwe, hoogaanzienlijke heer,
Het Kapittel der Heerlijkheid Harssens, in een eigentijdse Zoom-sessie bijeen, heeft besloten de voorbereidingen voor de vorig jaar afgeblazen Landdag opnieuw te starten. Sterker nog: er is zelfs al een nieuwe datum vastgesteld. Zaterdag 18 September 2021 (de dag van Columbaen abdt).
Alles natuurlijk onder het bekende voorbehoud. Het vaccineren grijpt inmiddels wel steeds wilder om zich heen. Er is derhalve een gerede kans dat al onze Honorair Ingelanden (zo zij dat zelf beliefden) een eerste en zelfs een tweede prik hebben gehad.
Het beoogde centrale thema: ‘ Winsum, de gefnuikte hoofdstad van Hunsingo’ is al weer uit de onderste bureaula gehaald en bovenaan op de stapel van te organiseren activiteiten gelegd. Natuurlijk zal alles volgens de dan geldende RIVM-richtlijnen plaatsvinden. Maar voordat het Kapittel op volle sterkte alle registers opentrekt, willen wij van U vernemen of U aan een dergelijke Landdag wilt deelnemen.
Mogen wij van U een bericht ontvangen of U wel, dan niet wenst deel te nemen aan de aanstaande Landdag? Wij vernemen graag van U uiterlijk 29 mei aanstaande.

Bij voorbaat dank voor Uw medewerking.
Leve Harssens en
natuurlijk met het Privilege van den Keizer

HK Hein Bekenkamp


Wapen
Heerlijkheid
Harssens