Heerlijkheid Harssens

Heerlijkheid Harssens
Postbus 70.009,
9704 AA Groningen
www.heerlijkheidharssens.nl

Harssens, 28 juli 2006

Betreffende: uitnodiging Landdag Heerlijkheid Harssens 14 oktober 2006

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

Het is mij een eer u namens het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens uit te nodigen voor de aanstaande Landdag op Calixtusdag, zaterdag 14 oktober 2006.

Deze zal plaatshebben in het schatspoor van graaf Edzart in de Ommelanden en in de kerk van Ezinge.

Precies 500 jaar geleden, nog voor de bevestiging van de Heerlijkheid Harssens, vond de inhuldiging van de eerste landheer van Groningen plaats. Edzart Cirksena, graaf van Oostfriesland, werd stadhouder van de Stad en Ommelanden, hetgeen de geboorte van de provincie Groningen inluidde. Dit heuglijke vijfde eeuwfeest willen wij op illustere wijze vieren met een reis door de tijd.

De viering van de halve millenniumviering stellen wij ons als volgt voor:

13.00 uur: Ontvangst met thee in de kerk van Ezinge
13.45 uur: Vertrek bustour langs locaties van verschillende gebeurtenissen die de opmaat vormden voor dit historische moment.
Voortzetting van de Landdag met aperitief en diner in historische sfeer.
21.00 uur: einde
Hoewel we verder nog geen tipje van de sluier kunnen oplichten, kunnen we u verzekeren dat de woelige jaren voor 1506 uitgebreid de revue zullen passeren.

Het aantal plaatsen voor deze besloten bijeenkomst is gelimiteerd. Mocht u gebruik wensen te maken van deze uitnodiging, dan verzoeken wij u € 50,- per persoon over te maken
op rekeningnummer 32.87.494.147, ten name van P.N. Rijlaarsdam inzake de Stichting Heerlijkheid Harssens, Scheemda, onder vermelding van "Landdag 2006", en het aantal deelnemende personen.
Aangezien de schuld aan graaf Edzart ondanks omsmelten van het kerkzilver nog steeds niet ingelost is, dient uw bijdrage ter bestrijding van de onkosten.


Uw aanmelding ontvangen wij graag per e-mail, graaf.edzart@heerlijkheidharssens.nl, of eventueel per post:
Heerlijkheid Harssens, Postbus 70009, 9704 AA Groningen. De aanmelding is pas definitief na bijschrijving van de gelden.

Na aanmelding ontvangt u kort voor de Landdag 2006 per e-mail of per post een bevestiging en een routebeschrijving.
Tevens kunt u informatie vinden op onze website: www.heerlijkheidharssens.nl

Wij zien ernaar uit u bij deze feestelijke gelegenheid in Ezinge te kunnen begroeten.

Met privilege van den Keizer,

Geert Pruiksma J.J. Stienstra Mertijn Dijkstra
Minister Secretaris   Quaestor Probandus   Minister van Staat

Tenue: bij voorkeur stijlvol, doch kleurig

Heerlijkheid Harssens
postbus 70009
9704 AA Groningen

Wapen Heerlijkheid Harssens

Postbus 70.009,
9704 AA Groningen
www.heerlijkheidharssens.nl