Heerlijkheid Harssens
HK H.J.C. Bekenkamp - Minister secretaris
Pluimgraaf
050 312 23 03 - 06 25 06 30 97

Aan alle Honorair Ingelanden van de Heerlijkheid Harssens
en anderen die zich wensen te verdiepen
in de historie der Koloniën van Harssens

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

Wij berichtten U eerder dit jaar over de Tiende Landdag van de Heerlijkheid Harssens en vroegen U de datum (6 oktober 2018) reeds in Uw agenda vast te leggen.
Thans is meer duidelijkheid te verschaffen over hoe de tocht langs de Koloniën van Harssens zal verlopen. Tevens is de inschrijving tot deelname geopend.


Jagtrecht Uitwierde, Solwerd en Biessum

De jurisdictie van deze gebieden alsmede het recht onder gemelde dorpen alleen te mogen jagen is verkregen door aankoop van de Heer van Harssens uit de nalatenschap van Mr. Ekke Fransema, vastgelegd in een notariële akte gepasseerd bij notaris Harmen Sliep te Groningen op 10 september 1965. Mr. Ekke Fransema kocht deze rechten op een veiling op 23 juli 1898. Het krantenknipsel betreft een stukje uit het Nieuwsblad van het Noorden van 26 juli 1898.

De excursie vindt, zoals gemeld, plaats op zaterdag 6 oktober 2018.

Ditmaal is er voorzien in een volledig dagprogramma, dat reeds om 9.30 uur zal aanvangen nabij de Punt van Reide.

Mocht U dat te vroeg vinden, dan kunt U tussen 12.30 en 13.00 uur inhaken nabij de kerk te Solwerd.

U wordt geacht voor eigen vervoer te zorgen. Wanneer U in Uw voiture plek voor in- en opstappers hebt, kunt U dat melden, zodat wij deelnemers zonder eigen gerij toch langs de diverse koloniën kunnen laten gaan.
Hieronder treft U de nadere bijzonderheden aan van de gehele dag.

Ochtendprogramma

Inloop 9.30-10.00 uur bij Buitenplaats Reidehoeve, Dallingeweersterweg 30, 9947 TB Termunten.
Zit er een kop koffie met een Reiderpunt in? Kluftmeester der Heerlijkheid HK Buursma licht in het veld de geschiedenis van Reide toe. Wij kijken vanaf de dijk uit over de Dollard, waar het dan hoogwater zal zijn. Na terugkeer bij de Reidehoeve zullen lunchpakketten worden verstrekt.

Vroege deelnemers rijden vervolgens naar de kerk van Solwerd, Solwerderweg 5a, 9901 BR Appingedam, waar het programma verder gaat en waar nieuwkomers zich aansluiten.

Middagprogramma

Inloop 12.30-13.00 uur bij de kerk te Solwerd, Solwerderweg 5a, 9901 BR Appingedam.
Te Solwerd zal Syndicus HK Alma het belang van Solwerd voor de Heerlijkheid Harssens belichten.

De tocht voert ons vervolgens naar de wierde van Biessum en de kerk en toren van Uitwierde. Ter plaatse zullen de HK’s Alma en Buursma uitweiden over de talrijke bijzonderheden dezer koloniën.

Avondprogramma

Aperitief, 17.30 uur en aansluitend Galadiner, 18.00 uur, Kerkpad 33, 9991 AC Middelstum.
Het galadiner - met voorafgaand apéritief - zal plaatsvinden te Middelstum. Het is het Kapittel opnieuw gelukt een eetzaal te vinden die de exacte afmetingen van de voormalige eetzaal van de Borg te Harssens bezit. Het slot van de Landdag wordt tussen 21.00 en 21.30 uur verwacht.

Met het privilege van den Keizer,

Tot Harssens,

HK Mertijn Dijkstra   HK Maartje Bekenkamp   HK Hein Bekenkamp
Minister van Staat Quaestor Probandus Minister secretaris