Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16,
9718 KT Groningen
www.heerlijkheidharssens.nl
ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl

Heerlijkheid Harssens


Harssens, Quadratus marteler, 26 mei 2013

Betreffende: Uitnodiging Buitengewone Landdag Heerlijkheid Harssens 29 juni 2013

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

Eind april zonden wij U een missive waarin wij U namens de Heer van Harssens en het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens berichtten over de aanstaande Buitengewone Landdag, die zal plaatsvinden op de dag van ‘Peter unde Pawel’, zaterdag 29 juni as. Deze extraordinaire Landdag is daarom bijzonder omdat deze zomer de Heer van Harssens, de hoogaanzienlijke heer J.J. Stienstra te Aduarderzijl, 90 jaar hoopt te worden.
Een deel van U reageerde per omgaande en gaf aan de dag alvast te reserveren. Een enkeling van U zou gaarne willen komen, maar uiteenlopende redenen maken dat U er niet bij kunt zijn. Ten slotte zijn er onder U nog die tot op heden geen reactie zonden. Het zou ons werkelijk verdrieten wanneer onze uitnodiging in ongerede is geraakt, waardoor U de Landdag ongewild niet zou kunnen bijwonen.
Het is nu het moment om Uw voorlopige aanmelding te bestendigen. En zo U nog niet gereageerd had: Grijpt Uw kans en meldt U zich alsnog aan.

Feestjubellied en een vaartocht

De zesde Landdag krijgt, zoals gemeld, een bijzonder karakter. Er zal aandacht geschonken worden aan het grote belang van het Reitdiep voor Harssens. Reden genoeg dus om deze waterweg de 29ste juni te bevaren. Wij embarkeren tegen 13.00 uur te Electra. Aan boord wordt U getrakteerd op een theatrale vertaling van een reis die Warmolt Hillebrandes in 1604 maakte. Bovendien wordt U gevraagd het Feestjubellied ter ere van de Heer van Harssens in te studeren. Te Aduarderzijl zal worden gedebarkeerd ten einde een heildronk op de Heer van Harssens uit te kunnen brengen. Vervolgens gaan we opnieuw scheep, vinden bij verrassing onze auto’s te Electra terug en worden rond 18.00 uur te Fransum verwacht, waar de Vroedschap zo vriendelijk was de kerk beschikbaar te stellen. Het zal U niet verbazen dat in die kerk een natuurgetrouwe kopie van de eetzaal van de Borg te Harssens is ingericht, waar het galadiner kan worden geserveerd. De Landdag zal, naar verwacht, kort na 21.00 uur zijn afgelopen.

Aanmelden voor 13 juni
U kunt zich voor de Landdag aanmelden bij de Heer van Harssens via ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl, of per postduif: Heerlijkheid Harssens, Herman Colleniusstraat 16, 9718 KT Groningen. Dat geldt zowel voor degenen die al blijk gaven te willen komen, als voor belangstellenden die nog niet gereageerd hebben.

De deelnamekosten voor deze Landdag bedragen € 60,-. Vanzelfsprekend is dat inclusief het galadiner, de koffie, de thee en andere verfrisschingen, benevens alle alcoholische en non-alcoholische versnaperingen die het mogelijk zullen maken de aanstaande 90ste verjaardag van de Heer van Harssens tot een bijzondere dag te maken.
Wilt U zo vriendelijk zijn enige haast te maken met Uw aanmelding en de daaraan gekoppelde betaling? Uw geldelijke bijdrage dient gestort te worden op rknr. 3287494147 ten name van P.N. Rijlaarsdam. Doe dit onder vermelding van de Landdag Harssens 2013 en de naam (of namen) van de deelnemer(s).
Aanmelding en betaling dienen uiterlijk op donderdag 13 juni 2013 binnen te zijn. U zult begrijpen dat een aanmelding niet vrijblijvend is, maar dat daar een betalingsverplichting tegenover staat.

Spoedig na de sluitingsdatum ontvangt U nadere instructies over de Landdag zelve.

Wij zien ernaar uit U namens de Heer van Harssens bij deze feestelijke gelegenheid te kunnen begroeten.

Met het privilege van den Keizer,
HK Mertijn Dijkstra   HK Peter Rijlaarsdam    HK Hein Bekenkamp
Minister van Staat     Quaestor Probandus     Minister Secretaris

Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16
9718 KT Groningen


Inschrijfformulier

Ondergetekende,

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mail adres:

Zal wel/niet en met personen aanwezig zijn op de Landdag 2013 van de Heerlijkheid Harssens
op de dag van ‘Peter unde Pawel’, zaterdag 29 juni 2013 en maakt bij deelname € 60,- per persoon over
op rekeningnummer 32.87.494.147, ten name van P.N. Rijlaarsdam inzake de Stichting Heerlijkheid Harssens, Scheemda,
onder vermelding van "Landdag 2013", en het aantal deelnemende personen.

...................... ....................................... ..............................................
Datum Plaats Naam


Indien U niet over een e-mailadres beschikt kunt U dit formulier in een envelop steken, deze frankeren (€ 0,44) en adresseren aan de Heerlijkheid Harssens, Herman Colleniusstraat 16, 9718 KT Groningen.

(Maar dit formulier versturen naar ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl heeft de nadrukkelijke voorkeur van het Kapittel)