Harssens volkslied

eventueel: klik één keer op het zwarte vlakje
Your browser does not support embedded midi
Download
of download deze midi naar eigen pc door hierop met de
rechtermuisknop te klikken en "bestand opslaan als" te kiezen

Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16
9718 KT Groningen


Heerlijkheid Harssens

ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl
HK H.J.C. Bekenkamp - Minister secretaris
Pluimgraaf
050 312 05 05 – 06 250 630 97

Harssens, 18 mei 2015

Hoogaanzienlijke Vrouwe, hoogaanzienlijke Heer,

Wil hierbij de ‘Nadere Aanwijzingen betreffende de Achtste Landdag der Heerlijkheid Harssens’ aantreffen. Mocht U in het gelukkige bezit zijn van een Museumkaart, dan verdient het aanbeveling deze mee te nemen.

De inhoud van de Nadere Aanwijzingen spreekt verder voor zich. Wij verheugen ons op Uw komst.

Betreffende:
Nadere Aanwijzingen ten behoeve van de Achtste Landdag van de Heerlijkheid Harssens op zaterdag 30 mei 2015, mede op verzoek van de cantor en inspector van het zingen van het Volkslied van Harssens op de juiste wijze

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

De eerstvolgende Landdag van de Heerlijkheid Harssens nadert. De Dag van Felix Paewes, zaterdag 30 mei, heeft als centraal thema meegekregen: “Bij Warmolt thuis”. Warmolt Hillebrandes, die vanaf 1598 Harssens bewoonde, is opgegroeid in de stad Groningen. Tijdens deze Landdag verkennen wij zijn handel en wandel, voordat hij naar Harssens verhuisde.
Hierbij treft U de nadere aanwijzingen aan, die zouden moeten leiden tot het welslagen van deze Landdag. Deze missive kunt U beschouwen als een ‘Certificatum participationis’.

U dient zich tussen 12.30 en 13.00 uur te vervoegen bij de Martinikerk aan het Martinikerkhof 3, 9712 JG Groningen, daar waar de vlag van Harssens uithangt.
In de kerk zult U welkom worden geheten, een kop thee of koffie worden geserveerd en nadere uitleg ontvangen over het middagprogramma.
In kleine groepen wandelt U vervolgens langs diverse, opmerkelijke, Hillebrandsiaanse locaties, waar U iets zult moeten opmerken, genieten, of in elk geval ondergaan. U krijgt een wandelkaart in stijl mee, terwijl een Kapittelgids steeds te raadplegen zal zijn. Mocht U desondanks toch hopeloos verdwalen, dan is daar altijd nog het noodnummer 06 48 43 23 52. De Kapittelheer die bij dit nummer behoort, weet overal raad op.

Tussen 14.45 en 16.00 uur wordt U allen tegelijkertijd verwacht op een locatie langs de Aa. U treft de bijzonderheden aan op Uw wandelkaart. Er vindt daar een welklinkend rustmoment plaats, zodat men de benen even kan strekken en een kopje thee of koffie kunt genieten.
Vervolgens gaat het weer voort langs Warmolts wegen. In de op deze Landdag verstrekte, aanvullende informatie, vindt U ten slotte de eindbestemming van deze middag. Niet helemaal tot verrassing van het Kapittel blijkt ook de Groninger binnenstad een dinerzaal te bezitten die qua grootte exact overeenkomt met die van de eetzaal in de oorspronkelijke Borg Harssens. Daar zal een aperitief geschonken worden en vindt aansluitend het Galadiner plaats. De Landdag zal in stijl en oorstrelend worden besloten. En of dat nog niet genoeg is, zullen wij tot besluit het glas heffen. De verwachting is dat de feestelijkheden kort na 21.30 uur zullen zijn beëindigd.

Zoals U van ons gewend bent, is de Eendagshofhouding voortdurend in de weer om deze Landdag vlekkeloos te laten verlopen.

Tenue:
De Heer van Harssens stelt het op prijs wanneer U gekleed gaat in een ‘Tenue de Ville’ met accenten uit het einde van de zeventiende eeuw. Tenslotte was dat de tijd dat Warmolt Hillebrandes in de stad Groningen woonde. Plezierig lopende wandelschoenen zijn aan te raden. In het geval U van mening bent dat U in Uw Tenue de Ville niet aan het galadiner kunt verschijnen, wordt U de gelegenheid geboden nabij de dinerzaal een changement de vêtements uit te voeren.

Paspoort:
Zij, die tijdens de vorige Landdag een Paspoort (Raaisbewies) van de Heerlijkheid Harssens hebben verdiend en vanaf dat moment als Honorair Ingeland van de Heerlijkheid door het leven gaan, wordt dringend verzocht dat Harssens-Paspoort mee te nemen, zodat dit van de benodigde nieuwe, Stadse stempels voorzien kan worden.
Zij, die niet in het bezit zijn van een Paspoort van de Heerlijkheid Harssens, kunnen dit aanvragen bij de Minister secretaris. Zij dienen per e-mail een goedgelijkende pasfoto te zenden, die uiterlijk op dinsdag 26 mei, 23.59 uur, binnen moet zijn. Het betreffende e-mailadres luidt: ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl.

Parkeermogelijkheden:
Wanneer U besluit om per automobile naar de stad Groningen te komen, dan is het verstandig te weten, dat er in en direct rond het stadscentrum een streng parkeerbeleid wordt gevoerd. In en rond het centrum zijn verschillende parkeergarages. Ook andere parkeermogelijkheden zijn beschikbaar. U vindt zeer nuttige informatie via http://gemeente.groningen.nl/parkeren/parkeren-bezoekers-toeristen, waarbij de gemeente Groningen gemakshalve even voorbij gaat aan het feit dat Honorair en andere Ingelanden niet noodzakelijkerwijs toeristen zijn. Maar dit terzijde.

Aangaande de penningen:
Ten einde de feestelijkheden te kunnen bekostigen, wordt U verzocht - slechts wanneer U dat tot op heden achterwege gelaten hebt - zo spoedig mogelijk een bedrag van € 55,- per persoon over te maken op de bankrekening van Harssens: NL88 RABO 3287 494 147 ten name van P.N. Rijlaarsdam (Quaestor Probandus).

Het verloop van de Landdag ziet er als volgt uit:

12.30-13.00 uur: Ontvangst (met koffie en thee) in de Martinikerk te Groningen, aan de zijde van het Martinikerkhof; daar waar de vlag uithangt.
13.00-13.30 uur: welkom, uitleg Middagprogramma en aanvang der feestelijkheden.
13.30-14.45 uur: Eerste deel van het Middagprogramma.
14.45-16.00 uur: Welklinkend rustmoment langs de Aa.
16.00-17.15 uur: Tweede deel van het Middagprogramma.
17.15-18.00 uur: Aperitief nabij de Galadinerzaal in de Groninger binnenstad
18.00-20.00 uur: Galadiner
20.15-21.30 uur: Streling der oren met een afsluitende heildronk op de Heer van Harssens.

Wij zien ernaar uit U bij dit feestelijke “Bij Warmolt thuis” te kunnen begroeten.

Met privilege van den Keizer,

De Heer van Harssens
J.J. Stienstra

HK Mertijn Dijkstra   HK Peter Rijlaarsdam   HK Hein Bekenkamp
Minister van Staat Quaestor Probandus Minister secretaris