Heerlijkheid Harssens
Herman Colleniusstraat 16
9718 KT Groningen

Heerlijkheid Harssens


Harssens, 18 mei 2008

Betreffende: nadere instructies ten behoeve van de
Landdag van de Heerlijkheid Harssens op 14 juni 2008

Hoogaanzienlijke heer, vrouwe,

De eerstvolgende Landdag van de Heerlijkheid Harssens is nakende. U heeft zich aangemeld om deel te nemen aan de Jacht op Fabeldieren en Lazuren Draken. Deze jacht, uitgeschreven door het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens, vindt plaats op zaterdag 14 juni 2008.

De aanleiding is U bekend: Op 14 juni 1408 is in onze omgeving voor het laatst een draak neergelegd. Nu de Gezellen van het Jagtgericht Westerdijkshorn een overmaat aan plotseling opgroeiende fabeldieren en uit hun ei kruipende Lazuren Draken spotten, is de tijd rijp voor het nader in kaart brengen van dit jonge gebroed.

De plek van waaruit wij de jacht organiseren is Obergum, waar ter opwekking in de Nicolaaskerk versterkende dranken geschonken zullen worden. Wij hebben twee plattegrondjes aan deze aanvullende informatie toegevoegd, zodat u probleemloos de weg naar de Nicolaaskerk kunt vinden. Obergum is, zoals u weet, gelegen binnen de grenzen van het dorp Winsum.


De kerk (zie ¤ op de detailkaart), 53˚20’ 00.26” Noorderbreedte en 6˚30’50.70” Oosterlengte, is gelegen aan de Hoofdstraat Obergum.
Uw jachtwagen kunt u in de onmiddellijke omgeving achter de supermarkt C 1000 aan de Obergon 2 (zie P op de detailkaart), 53˚20’ 05.54” Noorderbreedte en 6˚30’57.88” Oosterlengte, parkeren.
Komt u per spoor, dan is het station (zie NS op de detailkaart) gelegen nabij de Hoofdstraat.

De jacht vindt plaats per voiture. Tijdens de aanvang daarvan zult u nadere instructies ontvangen over de indeling van de jachtgezelschappen en de verdeling over de beschikbare automobiles. Ook over de te volgen route ter drijving van het wild en ter voorkóming van valwild ontvangt op de dag zelve de nodige aanwijzingen. In sommige gevallen –met name waar wij blauw wild in het vizier krijgen – zal het noodzakelijk zijn het draak aan te bersen.

Zoals gemeld zullen wij ter afsluiting van de jacht met de roemers in de jachtweide een toost uitbrengen op de jachttableau. Onze Grootmeester zal vervolgens samen met zijn Daghofhouding –gezellen van De Groene Draeck - zorgdragen voor het uitserveren van een Heerlijk Galadiner in de Jachtweide die is ondergebracht in eerder genoemde Nicolaaskerk. Alleen indien voor U het nuttigen van Drake Sweterke *) een onoverkomelijk bezwaar met zich mee brengt, vragen wij u via ministersecretaris@heerlijkheidharssens.nl (of via de postduif) daarvan gewag te maken.

GLOBAAL PROGRAMMA

13.00 uur: Ontvangst met koffie of thee in de Nicolaaskerk te Obergum (Winsum)
13.30 uur: Hoornsignaal voor de aanvang van de jacht op fabeldieren en Lazuren Draken
’s middags: tussentijdse laving der dorst op de Borgstede Harssens
’s avonds: Voortzetting van de Landdag met aperitief en galadiner in fabelachtige sfeer.
21.00 uur: einde
Mocht u onderweg verdwalen of anderszins het spoor bijster raken en u krijgt aandrang de jagtmeester te raadplegen, dan kunt u zich in dat noodgeval wenden tot de Minister van Staat zelve. Deze is uitgerust met een veldtelefoon. U kunt dit anachronisme bereiken door 06 484 323 52 in te toetsen.

Wij zien ernaar uit U bij deze feestelijke gelegenheid in Obergum te kunnen begroeten.

Met privilege van den Keizer,

De Heer van Harssens
J.J. Stienstra

HK Geert Pruiksma   HK Peter Rijlaarsdam    HK Mertijn Dijkstra
Minister Secretaris     Quaestor Probandus     Minister van Staat

Tenue: bij voorkeur stijlvolle, doch kleurige (en makkelijk zittende) jachtkledij

NB: Denkt U om Uw jachtakte indien U beschikt over een uitgave van voor 1408?

*) een delicatesse, waarmee de kok van ene Reyner van Harssens in het begin van de 15de eeuw furore maakte.