INRICHTING
der

Heerlijkheid HARSSENS
Cum Annexis


Vervattende

De oude en nieuwe statuten, reglementen, costumen, orden, functies
der voorschreven Heerlijkheid zoals deze nu
opnieuw zijn revideert, reformeert en suppleert


TOT HARSSENS

ANNO MMVII


INHOUD

Boek I Van het territorium der Heerlijkheid

Boek II Van de regalia der Heerlijkheid

Boek V Van de Heraldische costume

Boek VI Van Kapittels en Landdagen

Boek VIII Van extraterritoriale betrekkingen